ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ