Δημιουργία συσσιτίου λόγω έκτακτης ανάγκης COVID -19