Δημιουργία – Έκδοση Ιστορικού Πολιτιστικού έργου με τίτλο : Δήμος Δεσκάτης –Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ LEADER-ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 23/12/2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΚΟ-ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΤΑΠΤοΚ