Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Απόφαση 615/2018 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης & 147/2021 Διοικητικού Εφετείου Θεσ-νικης)