ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΙ Β δεκαπενθήμερο ΜΑΙΟΣ 2016 (ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ)