ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 60,48432MWp,διασυνδεδεμένου με το σύστημα, στη θέση « ΜΠΟΓΙΑ ΠΕΤΡΑ» και «ΧΑΛΙΚΙΑ», της Τ.Κ. Καρπερού, της ΔΕ Χασίων, του Δήμου Δεσκάτης της ΠΕ Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας