Διατήρηση ή απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου στην πλατεία Δημαρχείου