Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2017