Διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της ποδηλατοδρομίας στην αρχαία βαλανιδιά στις 09/06/2018