Διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση της ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «Η πορεία και ο προγραμματισμός των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών προγραμμάτων στη Δυτική Μακεδονία» στις 11/06/2018.