Διάθεση πίστωσης για την πολιτιστική εκδήλωση Αυγούστου 2017