Διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση 4ο Μεγάλο Αντάμωμα Απανταχού Δεσκατιωτών