Διάθεση πίστωσης για εγγραφή στο υποθηκοφυλακείο κατασχέσεων