Διάθεση πίστωσης 850,00 € για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην 14η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α.