Διάθεση υπαλλήλων Δήμου Δεσκάτης για την συγκρότηση των Επιτροπών της ΔΕΠΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016