Διαπιστωτική πράξη με μορφή πινάκων σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 5019/2023