Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίου Παναγιάς και λοιπές οικοδομικές κατασκευές