Διαγραφή τελών (δικαίωμα βοσκής) από δημότη, λόγω λανθασμένης επιβολής