Διαγραφή παραστατικών λόγω παραγραφής των αξιώσεων.