Διαγραφές παραστατικών λόγω παραγραφής χρόνου αξιώσεων