Διάφορα έξοδα-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΚΑΡΙΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ)-Π.Ε.