Διάφορα έξοδα-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ 2020-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ