Διάφορα έξοδα-Αμοιβή δικηγόρου για υποθέσεις Αναγνώστου και Θεσσαλικής Τράπεζας