Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών ( POS )