ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 (Σύμβαση από 11-7-2018 Δίμηνα και Τρίμηνο)