ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 309/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.