ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 151/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.