Δαπάνες συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό σεμινάριο στη Λάρισα στις 29/6/2018