ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ