ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ 1051 ΚΑΙ ΚΗΙ 1083 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ