Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ- Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης του ΚΗΙ 1027-ΜΠΛΙΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ