Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΟΕ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ