Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)