Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ-ΚΑΥΣΙΜΑ (ΑΦΟΙ ΚΟΓΙΟΥ Ο.Ε.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ