ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ