ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΟ 1-35-2017 ΕΩΣ 31-5-2017 (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)