Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-ΤΑΠ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 15-03-2019-ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ-ΚΕΡΑΜΙΔΑ-ΓΑΛΑΝΗΣ