Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε on line επιμορφωτικό σεμινάριο στις 17/06/2021 με θέμα: «ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ-ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ»-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ