Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-ON-LINE ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ” ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ”