Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια (ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΣ)