Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια- επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει η TRAINING NET E.E..Π.Ε. στη Λάρισα στις 23/10/2019 και από ώρα 08:30 π..μ. -16:30 μ.μ. με θέμα-τίτλο «ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» προϋπολογισμού 440,00€