Δαπάνες ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Δεσκάτης-ΣΥΜΒΑΣΗ 5902/15-09-2020 με ΑΔΑΜ 20SYMV007315799