Δαπάνες ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Δεσκάτης-ΣΥΜΒΑΣΗ 2018-2019