Δαπάνες ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Δεσκάτης 2021-2022