ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ