ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 134/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ