Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών-ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ