Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών-ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ