Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών-ΣΤΕΦΑΝΙΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ