Χρηματοδότηση συμπληρωματικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις θέσεις « Γαύρος » Παλιουριάς και « Άγιος Αθανάσιος » Δήμητρας από το ποσό του 1.900.000,00 €